เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

กิจกรรมโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

anigifเมื่อวันที่ 21 พฤสจิกายน 2561 เทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ ลานเอนกประสงค์ ศูนย์การเรียนรู้บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเหล่า โดยมีนายอำเภอแม่ใจ ว่าที่ ร.ต.จำรัส โสตถิกุล มาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้