เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

anigifเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา