เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี

anigifเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครองเด็กเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้