เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี

anigifเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครองเด็กเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Read more: กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี

ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

anigifเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

Read more: ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

กิจกรรมโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

anigifเมื่อวันที่ 21 พฤสจิกายน 2561 เทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ ลานเอนกประสงค์ ศูนย์การเรียนรู้บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเหล่า โดยมีนายอำเภอแม่ใจ ว่าที่ ร.ต.จำรัส โสตถิกุล มาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้

Read more: กิจกรรมโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน

anigifเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ประธานกองทุน และคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านเหล่า ตัวแทนการจัดแสดงภูมิภูมิปัญญาชาวบ้าน คณะหมอนวดแพย์แผนไทย ตัวแทนครูและนักเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน จากจังหวัดนครปฐมในครั้งนี้

Read more: ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการดูแลระบบผู้สูงอายุและการบริหารจัดการขยะในครัวเรือ

anigifเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลบ้านเหล่าพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และผู้สูงอายุตำบลบ้านเหล่า ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการดูแลระบบผู้สูงอายุและการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน จากอบต.พิมาน ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม

Read more: ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการดูแลระบบผู้สูงอายุและการบริหารจัดการขยะในครัวเรือ