anigif

 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลบ้านเหล่า พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า นายวีร์กวิน มักผลภูมิพัชร์ และคณะผู้บริหาร กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงอินตา ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดำเนินการล้างตลาดบ้านดงอินตา (กาดทรัพย์บันลือทอง)ตามแนวทางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019