anigif

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพะเยา และ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ จังหวัดเชียงราย ออกสำรวจพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า โครงการในพื้นที่การจัดที่ดินทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ป่าแม่ปืมและป่าแม่พุง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ให้ถูกต้องตามระเบียบ