anigif

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายมงคล จินะวรรณ์ และนายบุญย้าย ทาจุมปู รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า ร่วมพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระธาตุจำม่วง ตำบลบ้านเหล่าและพิธีเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ วิหารวัดศรีดอนตัน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ฝึกอบรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของหมู่บ้าน/ชุมชน จังหวัดพะเยา โดยมีนายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจมาเป็นประธานในพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ เพื่อนำน้ำศักดิ์สิทธิ์เข้าร่วมในพิธีบวงสรวงสมโภชสะดือเมืองภูกามยาว (ลำใจเวียง) ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ในวันที่ 16 กันยายน 2564