anigif

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า นายวีร์กวิน มักผลภูมิพัชร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เรื่องการบริหารจัดการขยะในชุมชน พร้อมกับเจ้าหน้าที่โอนย้ายมาดำรงแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า และต้อนรับคณะจากเทศบาลเมืองพะเยาได้มีเจ้าหน้าที่โอนย้ายมาดำรงแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณะสุขปฏิงาน เทศบาลตำบลบ้านเหล่า