anigif

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า นำโดย นายวีร์กวิน มักผลภูมิพัชร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่าพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ร่วมกับอำเภอแม่ใจ และส่วนราชการต่างๆอำเภอแม่ใจ กำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง 14 หมู่บ้านและแต่ละตำบล ทีมงานโรงสีแม่ใจธนะโชติวัฒน์ จิตอาสาตำบลบ้านเหล่า ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกดอกทานตะวันเกาะกลางน้ำ (รูปหัวใจ) หนองเล็งทราย ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน