anigif

วันที่ 13 กันยายน 2565 นายมงคล จินะวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า ร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนตำบลบ้านเหล่า ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย (อัคคีภัย) รายนายลพ ปิกจุมปู บ้านเลขที่ 84 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเหล่า ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้าน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 ในการนี้มี นายพีระศักดิ์ จอมคำ ปลัดอำเภอแม่ใจ และนางสาวรัตติกาล คำสม ท้องถิ่นอำเภอแม่ใจ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย