เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

แข่งขันกีฬาศูนย์พัมนาเด็กเล็กท้องถิ่นแม่ใจสัมพันธ์ ครั้งที่ 9

anigif

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์พัมนาเด็กเล็กท้องถิ่นแม่ใจสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2562 และได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอแม่ใจ ว่าที่ ร.ต.จำรัส โสตถิกุล มาเป็นประธาน โดยมีเทศบาลตำบลศรีถ้อยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้