แผนพัฒนาเทศบาล

ประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่ใจ

anigifวันนี้ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้จัดประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่ใจ โดยมี นายอำเภอแม่ใจ ว่าที่ ร.ต.จำรัส โสตถิกุล มาเป็นประธานในการประชุม และมีผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และผู้แทนแต่ละอปท.มาร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า