เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

กิจกรรมประเพณียี่เป็งลอยกระทง ประจำปี 2562

anigifเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้จัดกิจกรรมประเพณียี่เป็งลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยมีนายอำเภอแม่ใจ ว่าที่ ร.ต.จำรัส โสตถิกุล มาเป็นประธานในครั้งนี้ และได้จัดกิจกกรมการประกวดกระทงเล็ก การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การจัดบูธจำหน่ายอาหารของกลุ่มแม่บ้านแต่ละหมู่บ้านทั้ง 14 หมู่บ้าน โดยปราศจากโฟมและพาสติก ณ ศูนย์การเรียนรู้หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเหล่า

 


เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

187 หมู่ 10 ถนนสันทราย-แม่เย็น ตำบลบ้านเหล่า

อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130 โทร.054-417536.