เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง"

anigifวันนี้ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หนองเล็งทราย (บริเวณบ้านสันขวาง) หมู่ที่ 3 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

 


เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

187 หมู่ 10 ถนนสันทราย-แม่เย็น ตำบลบ้านเหล่า

อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130 โทร.054-417536.