แผนพัฒนาเทศบาล

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

anigifเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า