เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

anigifเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

 


เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

187 หมู่ 10 ถนนสันทราย-แม่เย็น ตำบลบ้านเหล่า

อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130 โทร.054-417536.