โครงสร้างเทศบาล

เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

anigifเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนแต่ละหมู่บ้านทั้ง 14 หมู่บ้าน ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวในครั้งนี้ ณ หอประชุมศูนย์การเรียนรู้ผู้สุงอายุ (กลางน้ำ)เทศบาลตำบลบ้านเหล่า