โครงสร้างเทศบาล

เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

anigifเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆทั้งในและนอกพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ณ สนามกีฬากลางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้าเหล่า