เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

anigif

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า นายถนอม หลวงฟอง ประชาชนตำบลบ้านเหล่าและพื้นที่ใกล้เคียง ได้ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร.อ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า พร้อมคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาหนองเล็งทราย ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 8 บ้านสันกำแพง ตำบลบ้านเหล่า

 


เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

187 หมู่ 10 ถนนสันทราย-แม่เย็น ตำบลบ้านเหล่า

อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130 โทร.054-417536.