เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

มอบป้ายอาหารสะอาด. รสชาติอร่อย clean food good taste

anigif

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้มอบป้ายอาหารสะอาด. รสชาติอร่อย clean food good taste ให้กับร้านอาหารที่ผ่านการตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหาร จำนวน 13 ร้าน ในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า

 


เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

187 หมู่ 10 ถนนสันทราย-แม่เย็น ตำบลบ้านเหล่า

อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130 โทร.054-417536.