เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

ประเมินผลงานครูผู้ดูแลเด็กเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

anigif

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้ประเมินผลงานครูผู้ดูแลเด็กเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โดยคณะกรรมการประเมินจากคณะครูโรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่าที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการประเมินในครั้งนี้

 


เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

187 หมู่ 10 ถนนสันทราย-แม่เย็น ตำบลบ้านเหล่า

อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130 โทร.054-417536.