โครงสร้างเทศบาล

เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

คณะได้มาติดตามการดำเนินการเวทีสอบทานกองทุนสวัสดิการชุมชน

anigif

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า นายถนอม หลองฟอง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า จำนวน 8 วัด 2 สำนักสงฆ์