โครงสร้างเทศบาล

เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

อบรมโครงการส่งเสริมสัมพันธภาพครอบครัว ปีงบประมาณ 2563

anigif

เมื่อวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2563 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เชียงราย ร่วมกับ ทต.บ้านเหล่า จัดอบรมโครงการส่งเสริมสัมพันธภาพครอบครัว ปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร "เตรียมความพร้อมเป็นพ่อแม่มือใหม่/พ่อแม่สมัยใหม่" ณ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า