โครงสร้างเทศบาล

เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

ประกวด “คำขวัญ” จังหวัดพะเยา

107637464 1837289689746425 7003821988621772096 n

107767435 1837290166413044 7358520012893623715 n

ประกวด “คำขวัญ” จังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยา ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม…
ประกวดคำขวัญจังหวัดพะเยา
ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ ๕๐,๐๐๐ บาท
ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้
จนถึงวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
ทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สขบถามเพิ่มเติมไที่ สำนักงานวัฒธรรมจังหวัดพะเยา
☎️ โทร.๐ ๕๔-๔๘ ๕๗๔๑
www.m-culture.go.th/phayao