โครงสร้างเทศบาล

เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรยกระดับฝีมือ

anigif

เมื่อวันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเหล่า จัดโครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ จำนวน 30 ชั่วโมง ณ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า