โครงสร้างเทศบาล

เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

กิจกรรมส่งเสริมประเพณีลอยกระทง

anigif

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเหล่า และได้รับเกียรติจาก นายพีรัช จันธิมา ปลัดอาวุโสอำเภอแม่ใจ มาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้