โครงสร้างเทศบาล

เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

เข้าร่วมการแข่งขันพายเรือประโมงพื้นบ้าน และการแข่งขันชกมวยทะเล

anigif

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า เข้าร่วมการแข่งขันพายเรือประโมงพื้นบ้าน และการแข่งขันชกมวยทะเล ณ หนองเล็งทราย โดยมีพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า และผู้นำชุมชน(กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและประชาชนตำบลบ้านเหล่า เข้าร่วมการแข่งขันในครั้ง