โครงสร้างเทศบาล

เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564

anigif

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 มีกิจกรรมการแสดงของผู้สูงอายุ เด็กนักเรียนอนุบาล ทต.บ้านเหล่า การจับรางวัล และแลกของขวัญของผู้สูงอายุ