โครงสร้างเทศบาล

เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day

anigif

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day บริเวณภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ให้สถานที่ราชการ สถานที่ทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา