เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (ภาค ค.)  เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ   
ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า  ประจำปีงบประมาณ 2559

รายละเอียดแนบ


เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

187 หมู่ 10 ถนนสันทราย-แม่เย็น ตำบลบ้านเหล่า

อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130 โทร.054-417536.