โครงสร้างเทศบาล

เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

รายละเอียดแนบ