เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

คณะได้มาติดตามการดำเนินการเวทีสอบทานกองทุนสวัสดิการชุมชน

anigif

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า นายถนอม หลองฟอง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า จำนวน 8 วัด 2 สำนักสงฆ์

Read more: คณะได้มาติดตามการดำเนินการเวทีสอบทานกองทุนสวัสดิการชุมชน

เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า

anigif

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า นายถนอม หลองฟอง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า จำนวน 8 วัด 2 สำนักสงฆ์

Read more: เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า

มอบป้ายอาหารสะอาด. รสชาติอร่อย clean food good taste

anigif

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้มอบป้ายอาหารสะอาด. รสชาติอร่อย clean food good taste ให้กับร้านอาหารที่ผ่านการตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหาร จำนวน 13 ร้าน ในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า

Read more: มอบป้ายอาหารสะอาด. รสชาติอร่อย clean food good taste

ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

anigif

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า นายถนอม หลวงฟอง ประชาชนตำบลบ้านเหล่าและพื้นที่ใกล้เคียง ได้ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร.อ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า พร้อมคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาหนองเล็งทราย ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 8 บ้านสันกำแพง ตำบลบ้านเหล่า

Read more: ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเมินผลงานครูผู้ดูแลเด็กเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

anigif

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้ประเมินผลงานครูผู้ดูแลเด็กเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โดยคณะกรรมการประเมินจากคณะครูโรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่าที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการประเมินในครั้งนี้

Read more: ประเมินผลงานครูผู้ดูแลเด็กเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 


เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

187 หมู่ 10 ถนนสันทราย-แม่เย็น ตำบลบ้านเหล่า

อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130 โทร.054-417536.