โครงสร้างเทศบาล

เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

ตรวจสอบข้อร้องเรียน และให้คำแนะนำ กรณี เหตุรำคาญ กลิ่นควันไฟจากการเผาเศษหญ้า

anigif

งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับ กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ร่วมตรวจสอบข้อร้องเรียน และให้คำแนะนำ กรณี เหตุรำคาญ กลิ่นควันไฟจากการเผาเศษหญ้า กาบมะพร้าว เพื่อไล่ยุงให้ วัวที่เลี้ยงไว้บริเวณบ้าน หมู่ที่ 9 บ้านดงอินตาใต้ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยแนะนำให้งดการเผาเพื่อไม่ให้เกิดเหตุรำคาญ ทั้งนี้เจ้าของสถานที่เลี้ยงวัวรับทราบและนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

Read more: ตรวจสอบข้อร้องเรียน และให้คำแนะนำ กรณี เหตุรำคาญ กลิ่นควันไฟจากการเผาเศษหญ้า

โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรยกระดับฝีมือ

anigif

เมื่อวันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเหล่า จัดโครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ จำนวน 30 ชั่วโมง ณ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

Read more: โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรยกระดับฝีมือ

โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์

anigif

เมื่อวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ หลักสูตร "อาชีพการทำกระเป๋าเอนกประสงค์ผ้าด้นมือ" หลักสูตร 3 วัน ณ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

Read more: โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์

ประชุมโครงการ การบริหารจัดการน้ำเสียในชุมชน

anigif

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้จัดประชุมโครงการ การบริหารจัดการน้ำเสียในชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

Read more: ประชุมโครงการ การบริหารจัดการน้ำเสียในชุมชน

ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุมชน นายไพบูลย์ บูรณสันติ พร้อมคณะกรรมการ

anigif

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุมชน นายไพบูลย์ บูรณสันติ พร้อมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2563

Read more: ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุมชน นายไพบูลย์ บูรณสันติ พร้อมคณะกรรมการ