โครงสร้างเทศบาล

เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

ต้อนรับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

anigif

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการต่างๆอำเภอแม่ใจ ได้ให้การต้อนรับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า เพื่อติดตามการจัดทำโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขอรับงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ต้นน้ำแม่อิง โดยมีประชาชนตำบลบ้านเหล่า เทศบาลตำบลและอบต.ทุกแห่งในเขตพื้นที่อำเภแม่ใจได้เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่างๆในครั้งนี้

Read more: ต้อนรับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แจกผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยหนาว

anigif

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิปอเต็กตึ๊งกรุงเทพร่วมกับสมาคมพะเยาร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเหล่าและอำเภอแม่ใจ แจกผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 500 ชุด โดยมีพื้นที่ 4 ตำบลมารับของบริจาค ทต.บ้านเหล่า จำนวน 170 ราย ทต.ป่าแฝก จำนวน 130 ราย ทต.แม่ใจ จำนวน 100 ราย ทต.รวมใจพัฒนา จำนวน 100 ราย โดยมีปลัดจังหวัดพะยา นายเทวา ปัญญาบุญ มาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้

Read more: แจกผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยหนาว

จัดประชุมเพื่อรับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ

anigif

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลบ้านหล่า ได้จัดประชุมเพื่อรับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

Read more: จัดประชุมเพื่อรับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ

ประชุมภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

anigif

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้จัดประชุมภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

Read more: ประชุมภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563