เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

กิจกรรมโครงฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพผู้สูงวัย

anigifเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้สูงอายุตำบลบ้านเหล่า ได้จัดกิจกรรมโครงฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพผู้สูงวัย ณ อาคารพัฒนาคุณภาพชิวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้าเหล่า โดยได้รับเกียรติจาก นายอำเภอแม่ใจ ว่าที่ ร.ต.จำรัส โสตถิกุล มาเป็นประธานในครั้งนี้

Read more: กิจกรรมโครงฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพผู้สูงวัย

ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ขุนน้ำแม่ปืม

anigifเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย พล.ต.เศรษฐพล เกตุเต็ม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 และพล.ต.ต.อดุลย์ ดรุณเพท ผบก.ภ.จว.พะเยา ข้าราชการพลเรือน หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ขุนน้ำแม่ปืม เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดพะเยา ซึ่งอยู่ในเขตบ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา และขบวนเชิญขันน้ำสาครผ่าน อ่างเก็บน้ำแม่ปืม มีเหล่าบรรดาจิตอาสายืนทำความเคารพให้การต้อนรับขบวนจำนวนมาก

Read more: ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ขุนน้ำแม่ปืม

โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์-ประมง

anigifเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์-ประมง ณ หอประชุมศูนย์บริการผู้สูงอายุ

Read more: โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์-ประมง 

โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่าแก้ปัญหาหมอกควัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

anigifเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้จัดอบรมโครงการป้องกันและควบคุมไฟป่าแก้ปัญหาหมอกควัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเทศบาลตำบลบ้านเหล่าร่วมกับสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ รพสต.บ้านเหล่า รพ.สต.บ้านดงอินตา และสมาชิกอสม.ตำบลบ้านเหล่า ในการจัดอบรมในครั้งนี้

Read more: โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่าแก้ปัญหาหมอกควัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฏหมายสามัญประจำบ้านและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นภาครัฐ

anigifเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฏหมายสามัญประจำบ้านและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นภาครัฐ ณ หอประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

Read more: โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฏหมายสามัญประจำบ้านและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นภาครัฐ