แผนพัฒนาเทศบาล

เสวนาผลการศึกษาวิจัยต่อชุมชนและสาธารณะ มหกรรมพืชผักปลอดสารอาหารปลอดภัยตำบลบ้านเหล่า

anigifเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้จัดเวทีเสวนาผลการศึกษาวิจัยต่อชุมชนและสาธารณะ มหกรรมพืชผักปลอดสารอาหารปลอดภัยตำบลบ้านเหล่า ณ หอประชุมศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ (กลางน้ำ) เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

Read more: เสวนาผลการศึกษาวิจัยต่อชุมชนและสาธารณะ มหกรรมพืชผักปลอดสารอาหารปลอดภัยตำบลบ้านเหล่า

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

anigifเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านเหล่าร่วมกับอำเภอแม่ใจจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

Read more: กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

anigifเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มีการจัลรางวัลแลกของขวัญ การแสดงของผู้สูอายุ ณ หอประชุมศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ (กลางน้ำ)

Read more: กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

anigifเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆทั้งในและนอกพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ณ สนามกีฬากลางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้าเหล่า

Read more: กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

anigifเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนแต่ละหมู่บ้านทั้ง 14 หมู่บ้าน ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวในครั้งนี้ ณ หอประชุมศูนย์การเรียนรู้ผู้สุงอายุ (กลางน้ำ)เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

Read more: พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี