แผนพัฒนาเทศบาล

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอแม่ใจ และจังหวัดพะเยา

anigifเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลบ้านเหล่าร่วมกับอำเภอแม่ใจ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอแม่ใจ และจังหวัดพะเยา โดยมีท่านอำเภอแม่ใจ ว่าที่ ร.ต.จำรัส โสตถิกุล มาเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

Read more: ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอแม่ใจ และจังหวัดพะเยา

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

anigifเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

Read more: ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

กิจกรรมประเพณียี่เป็งลอยกระทง ประจำปี 2562

anigifเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้จัดกิจกรรมประเพณียี่เป็งลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยมีนายอำเภอแม่ใจ ว่าที่ ร.ต.จำรัส โสตถิกุล มาเป็นประธานในครั้งนี้ และได้จัดกิจกกรมการประกวดกระทงเล็ก การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การจัดบูธจำหน่ายอาหารของกลุ่มแม่บ้านแต่ละหมู่บ้านทั้ง 14 หมู่บ้าน โดยปราศจากโฟมและพาสติก ณ ศูนย์การเรียนรู้หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเหล่า

Read more: กิจกรรมประเพณียี่เป็งลอยกระทง ประจำปี 2562

ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง"

anigifวันนี้ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หนองเล็งทราย (บริเวณบ้านสันขวาง) หมู่ที่ 3 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

Read more: ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง"

ประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่ใจ

anigifวันนี้ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้จัดประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่ใจ โดยมี นายอำเภอแม่ใจ ว่าที่ ร.ต.จำรัส โสตถิกุล มาเป็นประธานในการประชุม และมีผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และผู้แทนแต่ละอปท.มาร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

Read more: ประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่ใจ