แผนพัฒนาเทศบาล

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

anigifเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

Read more: ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

กิจกรรมสืบชะตาวัดพระธาตุก๋อมก้อ

anigifเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลบ้านเหล่าร่วมกับบ้านดงบุญนาค หมู่ที่ 7 ตำบลบ้าเหล่า ได้จัดกิจกรรมสืบชะตาวัดพระธาตุก๋อมก้อ โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ประชาชนตำบลบ้านเหล่า เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Read more: กิจกรรมสืบชะตาวัดพระธาตุก๋อมก้อ

จัดกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

anigifเมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลบ้านเหล่าร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ได้จัดกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) และได้มอบอุปกรณ์ให้กับกลุ่มอาชีพทำรองเท้าด้วยผ้าขาวม้า และกลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้าของตำบลบ้านเหล่า พร้อมกับให้บริการซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ(กลางน้ำ) เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

Read more: จัดกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

กิจกรรมสับดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

anigifเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้จัดกิจกรรมสับดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ศาสนาดำรงมั่น ประจำปี 2562 ณ วัดศรีดอนตัน ตำบลบ้านเหล่า โดยมี ปลัดอาวุโสอำเภอแม่ใจ นายนาวิน สุธรรมเม็ง มาเป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะครูและนักเรียนในพื้นที่ตำบลบ้าเหล่า ประชาชนตำบลบ้านเหล่าเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Read more: กิจกรรมสับดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

anigifเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนองค์กรชุมชนต่างๆ ประชาชนตำบลบ้านเหล่า ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

Read more: ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 


เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

187 หมู่ 10 ถนนสันทราย-แม่เย็น ตำบลบ้านเหล่า

อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130 โทร.054-417536.