ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
เรื่อง   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๙

รายละเอียดแนบ