โครงสร้างเทศบาล

เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

ถ่ายทอดวิชาดนตรีสร้างสุข ให้แก่โรงเรียนผู้สูงอายุ

DSC00083

วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2560 ได้รับเกียรติจากอาจารย์พัฒนา สุขเกษม ถ่ายทอดวิชาดนตรีสร้างสุข ให้แก่โรงเรียนผู้สูงอายุ ณ วัดดงอินตา, วัดศรีดอนมูล และ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา