ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า พ.ศ. 2564 

- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า พ.ศ. 2563

- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า พ.ศ. 2562

- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า พ.ศ. 2561