Print
หมวดหมู่: News
Hits: 38

anigif

 

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC - 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย เฟสชิวล์ เพื่อป้องกันตนเองและแจกผู้มาติดต่อราชการในเทศบาลตำบลบ้านเหล่าเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมมาภิบาลให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาล โดยมี นายวีร์กวิน มักผลภูมิพัชร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า มาเป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

185191298_470979650853762_2110109227339772764_n.jpg 185568227_771904253513765_179718256868445604_n.jpg 185735608_157726439640602_4457290949215935345_n.jpg

185878704_137936274990956_3367808520918370122_n.jpg 185912871_837199163873041_5482119518151362741_n.jpg 186145920_1133338667149360_6716574407482815158_n.jpg

186178233_539538593732191_7395538442816763436_n.jpg 186235855_1452371021781334_2060772475417802392_n.jpg 186319758_935881483915390_8035184898404931560_n.jpg

186357455_181820633721220_1731424425704460023_n.jpg 186459613_302807191340037_3521030213574620966_n.jpg 186472407_1343589182680476_5752455495520394248_n.jpg

186491756_1166455190460560_5736217131772977620_n.jpg anigif.gif