สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)