โครงสร้างเทศบาล

เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
เรื่อง   รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  
ประจำปีงบประมาณ  2559

รายละเอียดแนบ