แผนพัฒนาเทศบาล

แลกของขวัญต่างๆ และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2562

anigifเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมีการแสดงของผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้าน การจับของรางวัล แลกของขวัญต่างๆ และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2562