โครงสร้างเทศบาล

เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

ตรวจสอบข้อร้องเรียน และให้คำแนะนำ กรณี เหตุรำคาญ กลิ่นควันไฟจากการเผาเศษหญ้า

anigif

งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับ กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ร่วมตรวจสอบข้อร้องเรียน และให้คำแนะนำ กรณี เหตุรำคาญ กลิ่นควันไฟจากการเผาเศษหญ้า กาบมะพร้าว เพื่อไล่ยุงให้ วัวที่เลี้ยงไว้บริเวณบ้าน หมู่ที่ 9 บ้านดงอินตาใต้ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยแนะนำให้งดการเผาเพื่อไม่ให้เกิดเหตุรำคาญ ทั้งนี้เจ้าของสถานที่เลี้ยงวัวรับทราบและนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด