anigif

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า นำโดย นายวีร์กวิน มักผลภูมิพัชร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่าร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแม่ใจได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความปลอดภัยของประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน ระหว่าง สถานีตำรวจภูธรแม่ใจและเทศบาลตำบลบ้านเหล่า