โครงสร้างเทศบาล

เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

anigifเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลบ้านเหล่าได้จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มีการจัลรางวัลแลกของขวัญ การแสดงของผู้สูอายุ ณ หอประชุมศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ (กลางน้ำ)