โครงสร้างเทศบาล

เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

ร่วมกันจัดทำฝายชะลอน้ำในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตำบลบ้านเหล่า

anigif

วันนี้ 20 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ร่วมกับ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อุทยานแห่งชาติแม่ปืมและประชาชนจิตอาสาในเขตตำบลบ้านเหล่า ได้ร่วมกันจัดทำฝายชะลอน้ำในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตำบลบ้านเหล่า จำนวน 14 ฝาย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2563